Welkom bij GBS De Meikever

Kwetsbare kleuters

De herfstvakantie zal verlengd worden: alle scholen maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 12 november.

Beste ouders,


Zoals U wellicht vernomen heeft, schakelt het basisonderwijs over naar fase oranje. Deze overschakeling heeft enkele consequenties voor onze school.

U hoeft echter niet ongerust te zijn. Een sluiting van de ganse school of een overschakeling naar afstandsleren is voor ons niet van toepassing. Tot nader order blijven de basisscholen in elke fase voltijds open voor alle kleuters en leerlingen.

We hoeven dus niet te vrezen voor situaties zoals we die meemaakten in de tweede helft van vorig schooljaar.

De bijkomende richtlijnen uit fase oranje beogen:

1. de basishygiëne nog meer te versterken,

2. contacten tussen kinderen van verschillende klassen zo veel mogelijk te beperken

3. en contacten met volwassenen maximaal te vermijden.


Wat verandert er in fase oranje voor kind en ouders?

 • De lagere schoolkinderen eten voortaan in de klas onder toezicht van de juf. Zodra ze klaar zijn mogen ze buiten spelen. Voor de kleuters verandert de regeling in de refter niet.

 • Buitenschoolse activiteiten worden opgeschort.

 • Enkel zwemmen is voorlopig nog toegelaten.

 • Ouders worden niet toegelaten binnen de schoolpoorten. Zij mogen wel aanbellen of een afspraak maken.

 • Het wegbrengen en afhalen van kleuters en lagere schoolkinderen verandert niet. Ouders respecteren hierbij de afstands- en de mondmaskerregel.

 • De ouders van de kleuterklasjes 1KS, 1KI en 3KE mogen hun kleuter blijven afhalen langs de grote poort.

 • De oudercontacten zullen digitaal georganiseerd worden. Slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen worden ouders op school ontvangen.

 • De L.O.-lessen gaan gewoon door. De kleedkamers worden gebruikt voor het omkleden. Tussendoor poetst de turnjuf de vloer en ontsmet ze de banken.

 • Het loopclubje na de schooluren blijft actief met goedkeuring van de gemeente.

 • De nieuwe maatregelen worden per direct toegepast.

Op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders vindt u duidelijke informatie over het coronavirus en wat dit betekent voor het onderwijs. Uiteraard kunt u ook altijd bij ons terecht met vragen of bezorgdheden.

Nogmaals bedankt voor uw begrip en uw inspanning om de maatregelen zo goed mogelijk na te leven.

Met vriendelijke groeten,

Herwig Mertens


Grote kledinginzameling in onze school !

T.v.v. onze schoolbibliotheek

Dit schooljaar zet onze school extra in op lezen. Naast het opzetten van allerhande leesactiviteiten willen we -in samenwerking met het textielrecycling-bedrijf Moeskops- met de opbrengst van deze inzameling nieuwe leesboeken aankopen.

Daarom vragen we jullie om alvast in de kleerkasten te duiken en op zoek te gaan naar oude spullen zoals:

 • kledij

 • schoenen, handtassen, riemen en andere lederwaren

 • beddengoed

 • gordijnen

 • huishoudtextiel

(GEEN kussens, vervuilde dekbedden, knuffels, tapijten, overschotten van stoffen, grote partijen werkkleding)

Verzamel deze spullen in afgesloten plastic (vuilnis)zakken en lever ze in op onze school van 26 tot en met 29 oktober.

Waar? Binnenbrengen in het fietsenhok van de lagere school in de Kerkstraat

Wanneer? ma: van 8.30 uur tot 16.00 uur

di: van 8.30 uur tot 16.00 uur

wo: van 8.30 uur tot 13.00 uur

do: van 8.30 uur tot 18.00 uur

GBS De Meikever dankt u voor uw steun!

Ziek of niet ziek? Naar school of niet naar school?

Heeft je kind een lopende neus? Hoest het ook een beetje? Of vertoont het nog andere symptomen? Twijfel je tussen naar school gaan en naar de dokter? Raadpleeg onderstaande beslisbomen. Twijfel je daarna nog? Neem telefonisch contact op met je huisdokter.


5 oktober = Dag van de Leerkracht

Een juf of een meester

heb je niet voor even,

maar voor de rest van je leven.

Want ook al zie je hen

nooit meer terug,

er komt een dag,

en nog een dag,

en nog een -ja, echt!-

dat je zegt:

Weet je nog?

Onze juf, onze meester...

En je droomt dan weg,

tussen alle herinneringen

die je hebt vergaard.

Het is een schat die je in je hoofd bewaart.

Uit een enquête van Oog voor Lekkers blijkt dat ouders hun kind graag meer fruit en groenten zien eten, maar het niet altijd gemakkelijk vinden om extra vitamines in de boekentas te smokkelen of in de vakantieperiode te laten eten. Wij geven daarom tips voor gezonde snacks. Klik op de afbeelding hiernaast.


We streven naar een leerrijke, leuke, gemotiveerde, sportieve en gezonde school waar iedereen zichzelf kan zijn.

In "De Meikever" laten we, net als bij "onzen Otto", alle onderdeeltjes in elkaar passen.
We proberen elkaar aan te vullen om zo, met onze leerlingen de finish te halen.


Enkele belangrijke data:

Grootoudersfeest: 28 oktober 2020

Schoolfeest: 24 april 2021

Verlofdagen: 12 mei 2021, 25 mei 2021 en 26 mei 2021

Studiedagen: 14 oktober 2020, 20 januari 2021 en 10 maart 2021

Zou je je zoon of dochter graag willen inschrijven ?

Mail ons dan op directie@gbsdemeikever.be of bel op 014 / 377 873.

Dan kunnen we alvast uw gegevens noteren om verdere afspraken te maken.

Nieuw dit jaar zijn de sites per leerjaar waarop je de klasagenda, nieuwtjes, foto's en filmpjes, enz. kan terugvinden. Om privacyredenen moet je hiervoor aanmelden. De account hiervoor krijgen de ouders in het begin van het schooljaar.