Pedagogisch project

Het schoolbestuur definieert met het pedagogisch project de visie op onderwijs en opvoeding die in de school wordt gevolgd. U kunt het hier lezen.

Kopie van pedagogisch project.pdf