Team

Basisschool

Directeur: Anne-Marie Luyten wordt tijdelijk vervangen door Herwig Mertens

Administratie: Katrien Faes & Lotte Van Gulik

Zorgcoördinator - Lieve Vermeire, Kim Van de Velde, Emma Bax  

ICT-coördinator: Hanne Segers

Onderhoud: Heidi Verschueren en Lizy Heyns (Meistraat 148) / Petra Ooms en Luc Mortier (Meistraat 157)      

Klusjesdienst: 

Kleuterschool

2,5 jarigen - 1KA - juf Sonja Verkoeyen en juf Kim Van de Velde

3-jarigen - 1KB - juf Leen Cools en juf Christine Smolders

4-jarigen - 2KA - juf Marleen Goormans

4-jarigen - 2KB - juf Ilse Vansweevelt

5-jarigen - 3KA - juf Els Smeyers en juf Christine Smolders

5-jarigen - 3KB - juf Nathalie Adriaensen en juf Christine Smolders

Kinderverzorgsters: Emelie Vosters & Linda Mertens

Ondersteuning zorg: juf Kim Van de Velde 

Lagere school

eerste leerjaar 1A - meester Davy Keersmaekers

eerste leerjaar 1B - juf Lore Van Gulik

tweede leerjaar 2A - juf Martine Vlemincx en Laura Frederickx

derde leerjaar 3A - juf An Nijs

derde leerjaar 3B - juf Lore Gijs

vierde leerjaar 4A - juf Ann Verheyen en Emma Bax

vijfde leerjaar 5A - juf Ann Peeters en Laura Frederickx

zesde leerjaar 6A - juf Britt De Witte en Hanne Segers

RKG (Rooms Katholieke godsdienst) - juf Katrien Sieuw 

NCZ (niet-confessionele zedenleer) - juf Indra Dekker

Turnleerkracht - juf Kim Cooymans & Kim Van de Velde