Welkom bij GBS De Meikever

januari 2021 recent.pdf

Overlijdens

Mevrouw Prudence Willeme
Overgrootmoeder van Amelie (4A)
en Julie Van Spaendonk (2M)
en Stefanie Antoniac (1KS)

Meneer John van Hoorn
Grootvader van Jill van Hoorn

Onze innige deelneming

Gedichtenweek van 28.01.21 t.e.m 03.02.21

We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander. Tegelijk is er ook samenhorigheid en zijn er verbindende initiatieven van onder uit, wereldwijd. Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of kleinere, lokale projecten. En dat willen we in de kijker zetten met het thema ‘samen’.

We vieren het samen-leven, samen-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven. Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu. Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme en voor inclusie.

Poëzie is al lang niet meer voorbehouden aan de dichter in de eenzame zolderkamer. Dichters vinden elkaar via festivals en digitale fora. Ze nemen een standpunt in, engageren zich. Denk maar aan De Eenzame Uitvaart, de Klimaatdichters, de Partij voor de Poëzie, Dichters van Wacht, … Hun woorden rijgen zich aaneen en vormen een levensader die pulseert en het hart vormt van onze samenleving. Ze verbinden en voeden ons, inspireren en brengen samen.


Naar school of niet naar school?

Heeft je kind een lopende neus? Hoest het ook een beetje? Of vertoont het nog andere symptomen? Twijfel je tussen naar school gaan en naar de dokter? Raadpleeg onderstaande beslisbomen. Twijfel je daarna nog? Neem telefonisch contact op met je huisdokter.


A4 mag je kind naar school_kleuter_V3_0.pdf
A4 mag je kind naar school_lagersecundair_V3_0.pdf

We streven naar een leerrijke, leuke, gemotiveerde, sportieve en gezonde school waar iedereen zichzelf kan zijn.

In "De Meikever" laten we, net als bij "onzen Otto", alle onderdeeltjes in elkaar passen.
We proberen elkaar aan te vullen om zo, met onze leerlingen de finish te halen.


Enkele belangrijke data:

Schoolfeest: 25 april 2021

Verlofdagen: 12 mei 2021, 25 mei 2021 en 26 mei 2021

Studiedagen: 14 oktober 2020, 20 januari 2021 en 10 maart 2021

Zou je je zoon of dochter graag willen inschrijven ?

Mail ons dan op directie@gbsdemeikever.be of bel op 014 / 37 78 73.

Dan kunnen we alvast uw gegevens noteren om verdere afspraken te maken.

Nieuw dit jaar zijn de sites per leerjaar waarop je de klasagenda, nieuwtjes, foto's en filmpjes, enz. kan terugvinden. Om privacyredenen moet je hiervoor aanmelden. De account hiervoor krijgen de ouders in het begin van het schooljaar.